Blue Flower


Tartalomjegyzék 

 

A közgazdaságtudomány végórája
Bevezető gondolatok
Miért nem tetszenek jól könyvelni?
Az intézmények saját kezdeményezésű rossz gyakorlatai
Extrém dolgok és specialitások
A hely ahol élünk… 
A társadalom helyes rendjének felforgatása!
Az állam ellátási felelőssége
Szakmai alaptudások
Szervezetek, vállalkozások és csoportosításuk
A szociális intézmények gazdálkodásához kötődő fontosabb jogszabályok
A számvitel történelme
A mondandóm tárgya: a számvitel
Alapfogalmak, hogy egy nyelven beszéljünk
Közpénzügyek és államháztartás
A tervezés, gazdálkodás és beszámolás alapvető szabályai az államháztartás területén
A költségvetési szervek
A „mágikus” négyszög
A Magyar Köztársaság 2017 évi költségvetése
A könyvvezetés és beszámolás rendszere
Számviteli alapkategóriák
Konvenciók a kettős könyvvitel rendszerében
A számlakeret – és az egyes számlaosztályok
Számlarend kötelező struktúrája
A könyvelési munka általános menete
Költségtani alapismeretek
Állandó és a változó költségek a szociális intézményekben
A 6-os számlaosztály; segédüzemek és rezsiköltségek
Segédüzemek és sajátosságaik a szociális ellátásban
Az élelmezési üzem
Aggályok és észrevételek a segédüzemek könyvelésével kapcsolatosan
A COFOG, az ASP rendszer, és a TESZOR
Összegezve: alkalmazzuk a forgalmi költséges eljárást!
A költségvetési és az „eredményszemléletű”számvitel
A vezetői számvitel: kinek nyújtunk információkat?
Költségelszámolás és eredménykimutatás a vezetői számvitelben
Költséggazdálkodás keretrendszere
A beszámolás rendszere
A konszolidált mérleg
Jogszabályi korlátok, gyakorlati problémák
A transzparencia „tegyél jót és beszélj róla”!
„A rászorultsági” vizsgálat, és kapcsolódó procedúrák
A szociális igazgatás
Ellenőrzés és az eredendő kockázat
Megfontolandó „ellenőrzési” gondolatok az Állami Számvevőszéktől
Ellenőrzési nyomvonal és a FEUVE rendszer
Szociális igazgatás; hatóságok, felügyeleti szervek, ellenőrzések
Ki, mit ellenőriz? Jogkövetkezmények
Működési engedélyhez csatolandó iratok
A működést engedélyező szerv gyakorlati tapasztalatai
Az önköltség, mint a kikerülhetetlen közgazdasági fogalom
Kalkulációs, tervezési séma
Az ÁFA számolás technikája
A finanszírozási rendszerek
Melyik fenntartó melyik melléklet alapján kap támogatást?
Az állam tisztázta az erővonalakat; néhány szó az álszemérmességről
Memorizáljuk a normatívával kapcsolatban
A kincstár, és a „kamara”
Praktikus tanácsok a kincstárhoz kapcsolódó ügyleteknél
A térítési díjak rendszere – a „békés öregkorért”
Néhány „kirívó” szabályozás a térítési díjakkal kapcsolatosan
Térítési díj: számla vagy számviteli bizonylat?
Adományok, és az önkéntes munka
Tőkejellegű bevételek – belépési hozzájárulás
A lakók „letéti pénzének” kezelése
Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben….számviteli probléma?
Élelmezési üzem – közétkeztetés: hatósági előírások
HACCP a konyhában és a mindennapokban
Epilógus